Compromís Xocomon

El nostre compromís amb la qualitat va més enllà de fer bé les  coses, nosaltres som al·lèrgics i per a nosaltres la qualitat i la seguretat alimentària  són la nostra raó de ser. 

Naixem deixant enrere el món de la consultoria i les auditories de qualitat, medi  ambient i seguretat industrial, abans de començar l’animalada de XOCOMON  ajudàvem les empreses a ser cada dia millors i més responsables. L’Eduard segueix  sent auditor de certificació de sistemes ISO . 

És lògic pensar que en muntar l’empresa tinguem en compte la qualitat i la seguretat  dels nostres productes, però a més estem compromesos amb tots vosaltres, els  al·lèrgics i les seves famílies, perquè estem convençuts que el nostre és més que  un aliment, és un respir de felicitat amb la tranquil·litat que Xocomon sabem el que  fem.  

Els 3 pilars de Xocomon  

  1. Alta qualitat dels nostres productes: som al·lèrgics, però no volem menjar  qualsevol cosa!  

Som xocolovers així que volem el millor. Fem servir la millor xocolata del mercat  i sempre seguint els nostres estrictes estàndards de qualitat en al·lèrgens. La xocolata negra i la xocolata amb xufa són DAIRY FREE (sense llet) . Totes les  nostres xocolates venen certificats mitjançant una declaració d’al·lèrgens dels  nostres proveïdors. 

  1. Xocolata sostenible Té procedència sostenible i responsable. Cocoa horizons  fundation reinverteix una part en el cultiu sostenible del cacau a través de la  fundació Cocoa Horizons. Aquesta organització sense ànim de lucre supervisa les  necessitats més urgents de l’ Àfrica occidental i coordina els projectes sostenibles  als quals tots contribuïm per ser més sostenibles i socialment responsables.
  2. Seguretat, davant de tot. La nostra xocolata ha de complir amb totes  les garanties alimentàries i és per això que definim els següents punts de  treball. 

Conèixer molt bé tots els nostres ingredients: som lectors d’etiquetes així que  coneixem la procedència de tots els nostres ingredients i revisem constantment els  nostres proveïdors-partners.  

Al nostre obrador una cosa per a cada xocolata: ningú com nosaltres coneix el  problema de les traces així que tenim molt separat les línies de xocolata amb llet de  la xocolata negra. Les maquines, motlles, eines i roba de treball és diferent per a cada  xocolata. Així ens evitem creuat. Mai es treballen les xocolates conjuntament. El  nostre Pla de neteja està validat mitjançant analítiques i/o kits de detecció ràpida  d’al·lèrgens.

Etiquetes clares: no volem marejar els nostres clients amb allò que sí que “remet  etiquetatge” que “pot contenir”. Si te algun al·lergen ho diem, i si no, doncs també ho  diem, encara que no ho faci ningú més.  

Planificar és vital: tenim clars els punts crítics APPCC on hem definit on podríem  tenir un problema de contaminació i o on podem tenir algun error, per a cada punt flac  hem fet un punt de control, i per si de cas, ho provem, ho tenim i ho modifiquem tantes  vegades com calgui.  

No ens enganyarem, volem dormir tranquils. Més de 6 anys de feina ben feta  ens avalen. 

Analítiques de control extres: tots els nostres proveïdors ens envien i controlen els  seus productes i nosotr@s verifiquem cada entrada a les nostres instal·lacions per  evitar els al·lèrgens, però no ens conformem amb creure el que ens diuen els nostres 

partners, així que tenim el compromís d’analitzar mitjançant els laboratori més  competents ELS NOSTRES LOTS.  

TREBALLEM entre d’altres, amb els laboratoris SILLIKER IBÉRICA, S.A, són per  a nosaltres els millors en xocolates. Tenen els mètodes dels nostres al·lèrgens acreditats per ENAC i és un laboratori acreditat UNE – EN -ISO17.025. 

PERÒ: 

Els mètodes analítics no arriben a l’infinit o al Zero ideal: per desgràcia en  l’analítica el zero no existeix, així que hem escollit el que mesura fins més avall i està  acreditat. Quan vam començar Xocomon al 2017, vam triar un laboratori que media millor, però des del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la nostra  inspectora ens va recomanar que era millor que fos un laboratori acreditat per ENAC,  així que vàrem canviar. De vegades per contrastar analítiques o per comparar, analitzem en altres dos laboratoris que tenim donats d’alta a la nostra base de dades. 

Tenim un pla anual d’analítiques, on cada any es decideix: que analitzem, amb qui, i  quins al·lèrgens busquem, intentant cobrir el màxim de rang per estar satisfets i  segurs de la nostra feina. 

IMPORTANT: si vols saber més sobre el lot del teu producte o de  les nostres analítiques cap problema, escriu-nos aquí i t’enviarem la  informació desitjada. montse@xocomon.com 

Abans els penjàvem a la web, però hem tret el pdf per excés d’informació i per un  tema de confidencialitat davant els nostres competidors (diuen que si et copien és que  alguna cosa fas bé 😉 ). 

Podeu estar tranquils que tots els resultats surten correctes i de no ser així, no  trauríem a la venda els nostres productes.  

Estem preparats per ACTUAR en cas que alguna cosa surti malament : la  planificació és important, però de vegades fins i tot els millors també fallen, entenem  que per a això hem d’assumir que si alguna cosa surt malament hem de ser els  primers a reaccionar i no amagar-nos. Tenim un protocol estricte i ràpid d’actuació en  cas de PERILL alimentari, en el qual contemplem la comunicació amb els nostres  clients així com la retirada de productes del mercat si fos necessari, si no són segurs  els retirem.  

Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que us hagi estat d’utilitat 

MONTSE ROSET ESTIVILL, Cap de Qualitat, sostenibilitat i riscos laborals de  Xocomon.